Trivselregler

Trivsel Regler på Camp Polcirkeln, tråkigt ont att läsa en massa regler, men för att alla skall trivas och det skall fungera väl så skall man veta av dessa trivsel regler. Vi har försökt att dela upp dessa i olika grupper för att de skall vara lättare att hitta. Som ni förstår så blir det i slutänden en massa regler på en camping med 250 husvagnar.

CAMPING

 • Alla skall källsortera sina sopor, (brännbart finns inte). Har man grovsopor tas de med hem, annars blir det liggandes kvar här på Campingen.
 • Ingen skoterkörning på camping området. Skall du ner och hämta vatten är eller vill komma fram till din husvagn är det ok.
 • Inget okynnes körning med ATV inom Camp Polcirkelns mark område, framför allt inte av minderåriga, tillika icke tillåtet med miniskotrar.
 • Efter kl. 22.00 skall det inte vara en massa fest. Det finns gott om barn familjer och personer som är här uppe för att kunna nyttja dagen efter fullt ut.
 • Påsk helgen (skärtorsdag, långfredag och påskafton) får vi ha lite överseende med detta, men Tänk på era grannar att de inte upplever er som störande.
 • Valborgfirande; lite av en säsongs avslutning för många, vi får ha lite överseende med denna dag också. Men festa med förstånd så inte dina grannar blir lidande.
 • VARNING: har man stört sina grannar och fått 2 varningar ifrån oss på Camp Polcirkeln så blir man av med husvagnsplatsen och man får packa ihop sina saker, husvagns, förgård etc. och åka här ifrån.
 • Ändrar man själv storleken på den befintliga säkringen i el-stolpen så sägs husvagns/barack platsen upp med omedelbar verkan.
 • Snö som ni skottar av från tak, eller runt egen plats skottas bakom er vagn,eller forslas bort. Dock inte ut på nyskottad väg, då blir vi tvungen att debitera er extra för traktor arbete a 750kr per på börjad timme.

SERVICE HUSET

 • Bokning av köket sköter ni själva med hjälp av en lista som sätts upp på anslagstavlan. Gör detta snyggt och se till att andra får en chans till att nyttja köket. Missköts detta har vi rätten att stänga köket.
 • Sopor som blir i köket tar man med sig ut och kastar.
 • Försök att ta av er skorna i service huset, för att inte lera ned så mycket för andra besökare.
 • Nu har vi installerat nytt kortsystem i servicehuset. Ni hämtar ut det nya kortet i butiken, där ni även fyller på ett belopp för nyttjande av varmvattnet. Varmvattentiden är förlängd till 4,5 minuter a´ 10kr. Tvättmaskinerna kostar 20kr / tvätt och går i 3 timmar.
  Det är samma kort för alla dörrar, tvättmaskiner och varmvatten avkännare.

BASTU

 • Bastun är stängd på obestämd tid pga av skadegörelser och nedskräpning

HUSVAGNSPLATS / FÖRGÅRD

 • Husvagnsplatsen är 8-9 meter bred och börjar från el-stolpen. Längden på husvagn får max vara 11 meter med drag pga. Att våra platser inte rymmer längre vagnar. Det är denna plats ni hyr av oss. Allt bygge utanför detta utan vår vetskap räknas som svartbygge, de som byggt utanför detta kan räkna med att få behöva ta bort detta.
 • Måtten på förgård som Arjeplogs kommun tagit och vi godkänt. Är max bredd 2,5 m
 • Höjd 2,5 m, och längd 4,5 m. Dock får varken längd eller höjdmått överstiga husvagnens mått.
 • Förgård ska ha karaktären av ett påhäng till husvagnen, ej tvärt om.
 • Med hänsyn till brandspridningsrisk skall campingenheter placeras med minst 4 meters mellanrum. Avståndet är ett absolut minimum enligt räddningstjänstens tolkning av gällande regelverk. Helst bör avståndet ej understiga 6meter.
 • Ingen bro/trapp/altan får byggas längre ut än draget på husvagn.
 • Under sommaren är det inte tillåtet att lämna kvar en massa prylar på och omkring platsen som man hyr. t.ex skoter, pulkor, etc. Det skall vara rent och snyggt. Ni hyr plats för husvagn, förgård och bil. inte förvarings utrymme.
 • Husvagnsdrag och övrigt utstickande från själva förgård skall markeras ut tydligt med käpp, vi kan hålla med plogkäppar.
 • Öppen eld är ej tillåtet i närhet av husvagn. Minsta avstånd skall vara 20 meter. Kol/brikett grill räknas ej som öppen eld.
 • Snö som ni skottar av från tak, eller runt egen plats skottas bakom er vagn,eller forslas bort. Dock inte ut på nyskottad väg, då blir vi tvungen att debitera er extra för traktor arbete a 750kr per på börjad timme.

SÄSONGPLATS UPPLAGET

 • Förgård kan sommar förvaras mot en idag gällande avgift a 1700kr för de som har säsongsplats på upplaget. För att kunna sommarförvara förgård krävs:
 • Fasta ben på förgården med en minsta höjd på 30cm. Dock inga höj/sänkbara husvangsfötter. Det skall gå att förflytta förgården med Traktor vilket innebär att det skall finns bärande bjälkar under förgården, för att kunna lyfta förgården från långsidan, om någon sådan finns.
 • Om detta inte finns så tas förgården med hem efter säsongen, dock senast 25maj. Följs detta icke har vi rätt att säga upp platsen.
 • Inga förgårdar flyttas ned till Tjakttjärn för förvaring. Sker detta på eget bevåg har vi rätt att säga upp ägarens plats.
 • De som sommarförvarat förgårdar på upplaget får under inga omständigheter nyttja dessa under icke hyrd tid. Om detta skulle ske har vi då rätt att säga upp berörd plats.
 • Tillika får plats inte hyras ut i andra hand.
 • Inget skräp skall lämnas kvar efter säsongen, så som vedknobbar, plank, etc.
 • Latrin skall självklart inte tömmas i utedassen
 • Ev. renoveringar av förgårdar på upplaget eller tjaktjärn skall göras under Maj månad. Övrig tid anses det som nyttjande av förgård, vilket ej är tillåtet.